background-left
col-left
col-right
DSC 4992test

За нас и нашите ценности

РУНИ е образователен център с 20-годишна история, в която доказано отстоява своите високи стандарти и ценности в образованието. Нашата мисия е да помагаме на децата и подрастващите да открият и подобрят своите качества, знания и умения. За тази цел разчитаме не само на дългогодишния си опит, но и на работата си с доказали се преподаватели и специалисти. Смятаме, че българското образование изостава спрямо съвременните тенденции и използването на нови методи. Затова днес Центърът е изцяло насочен към модерни и иновативни за България методи на неформалното образование, което дава възможност на децата да развият своя пълен потенциал от интереси и дарби. Нашата най-голяма цел е учениците ни да се превърнат в логично мислещи знаещи и можещи млади хора и да постигнат всичко това, докато се забавляват.

 

background-right
col-left
col-right
DSC 5093test

Нашата история

Образователен център РУНИ е създаден през 1996 година. Той стартира с курсове по български език и математика за кандидатстване в профилирани и професионални гимназии след 7 клас. Същата година започват и кандидатстудентски курсове по литература и история. През 1998 г. центърът за първи път започва да предлага и подготовка за международни изпити по английски език, както и кандидатстудентски курсове по английски език и математика за прием във висши учебни заведения. През 2004 г. Център РУНИ съвместно с Менса – България започва работа с изявени даровити деца. Заниманията включват интелектуални занимания за развитие на креативно и творческо мислене. През лятото на същата година група деца участва в международно състезание-обучение в Чехия и печели второ място в евристичните игри и първо място по английски език. От 2005 г. Център РУНИ предлага професионално ориентиране и  кариерно консултиране.

 

background-left
col-left
col-right
хд1

Нашите дейности днес

Днес образователен център РУНИ работи основно по три направления. Първото от тях е свързано с ранното чуждоезиково обучение по метода „Хелен Дорон“. Второто направление е свързано с редица неформални курсове, и нетрадиционно образование. Основната цел на курсовете е повишаване на квалификацията, изграждане на способности, получаване на знания и усъвършенстване на умения, които ще спомогнат изграждане на конкуренто способни, знаещи и можещи личности. Третото направление  включва дейности по образователни проекти, финансирани по европейски и национални програми, по които център РУНИ работи от 2011 г. От тогава центърът е осъществил десетки дейности, които са помогнали на много младежи да подобрят своите качества, да пътуват из цяла Европа и да направят контакти със свои връстници от целия свят.  През 2015 Център РУНИ започва ранно езиково обучение по английски език на деца по метода на Хелен Дорон.

background-right
col-left
col-right
 DSC0077 cr

Нашата учебна база 

Център РУНИ разполага с два офиса – административен и учебен. И двата офиса се намират в центъра на София. Административният офис е в непосредствена близост до Орлов мост на бул. “Евлоги Георгиев” 52 със самостоятелен вход откъм булеварда.

Учебният офис на Център „РУНИ“ е зад площад „Славейков“, на ул. „Рачо Димчев“ 6. В него има три зали за обучения. Едната учебна зала е за групово обучение с обособени 20 работни места. Другата е предназначена за по-малки групи до 12 души. Третата зала се ползва за обучение по метода на Хелен Дорон и е специално оборудвана с необходимите пособия, изискващи се за обучението.  Мястото разполага и със стая за отдих за деца и родители. 

Нашият екип