На 3-и и 4-и юли 2017 в Жешов, Полша, се състоя финалната партньорска среща по проект “THE MALL справочник за обучители по чужди езици” (№

ПАРТНЬОРСКИ СРЕЩИ

Проект „THE MALL справочник за обучители по чужди езици“№ 2015-1-DE02-KA204-00238

Берлин, Германия

Първата партньорска среща по проекта се проведе на 15-16 Октомври 2015 в Берлин, Германия.

Пет примера за това как ефективно прилагане на средствата на чуждоезичното обучение в клас

Проект „THE MALL справочник за обучители по чужди езици“№ 2015-1-DE02-KA204-00238

В момента партньорите

Проект „THE MALL справочник за обучители по чужди езици“№ 2015-1-DE02-KA204-00238

В днешно време знаем, че няма специфичен начин на учене, но има различни типове учащи и