ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПРОЕКТА

ИмеTHE MALL справочник за преподаватели по чужди езици
Координатор: Iberika Education Group gGmbH (Германия) 

Партньори: Полша, България, Гърция, Великобритания

Продължителност: 24 месеца
Финансираща програма: Еразъм +

Финален наръчник

За проекта:


В момента партньорите по проекта работят по завършването на Финалния наръчник. Основен лидер на тази дейност е Danmar Computers, но всички останали организации допринасят към общия процес със създаване на необходимото съдържание за различните части на Наръчника. Основна цел на този продукт е да насочва чуждоезиковите преподаватели към правилен избор на онлайн ресурси и създаването на нови такива. За тази цел партньорите обобщиха основните аспекти на всички интелектуални продукти от проекта и към тях добавиха каталог от полезни линкове, уебсайтове, възможности за допълнителни обучения и квалификации и други ООР. Наръчникът ще бъде преведен на всички национални езици на партньорите по проекта.

 

Понеделник, 28 Август 2017 16:07