ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПРОЕКТА

ИмеTHE MALL справочник за преподаватели по чужди езици
Координатор: Iberika Education Group gGmbH (Германия) 

Партньори: Полша, България, Гърция, Великобритания

Продължителност: 24 месеца
Финансираща програма: Еразъм +

Четвърта международна партньорска среща

За проекта:


Четвъртата партньорска среща по проекта се състоя на 16-17 февруари 2017 в Хемел Хемпстед, Великобритания. В събитието участваха представители на всички партньорски организации. Фокусът на дискусиите беше поставен върху 5-те учебни плана и 5-те новоразработени ресурса и срещнатите трудности при тяхното тестване в реална среда на национално ниво. Danmar Computers представиха работна версия на Финалния наръчник по проекта, след което бяха разпределени задачите и отговорностите между всички партньори, както и бяха поставени крайни срокове за изпълнение на задачите, необходими за неговото финализиране. Бяха обсъдени още и дейностите за оценка и за разпространение на резултатите от проекта.

 

Понеделник, 28 Август 2017 16:07