ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПРОЕКТА

ИмеTHE MALL справочник за преподаватели по чужди езици
Координатор: Iberika Education Group gGmbH (Германия) 

Партньори: Полша, България, Гърция, Великобритания

Продължителност: 24 месеца
Финансираща програма: Еразъм +

Новоразработени онлайн ресурси за чуждоезиково обучение

За проекта:


Следващата стъпка от проекта беше създаването на 5 нови онлайн инструмента за чуждоезиково обучение, които могат да се използват директно от преподавателите. Координатор на тази дейност беше гръцкият партньор АCP, но всяка организация беше отговорна за създаването на своя ресурс. Наръчникът цели да подпомага преподавателите в процеса на създаване на техни ресурси, а освен им предлага инструкции как успешно да прилагат инструментите в обучителния процес. Петте новоразработени ресурса могат да бъдат намерени на следния адрес: http://www.mall-guide.eu/new-developments-of-mall-applications-for-sla-teaching/.

 

Понеделник, 28 Август 2017 16:07