PROJECT INFORMATION

Project nameTHE MALL Guide for language trainers
Coordinator: Iberika Education Group gGmbH (Германия) 

Partners: Poland, Bulgaria, Greece, UK

Duration: 24 months
Funding programme: Erasmus +

Финална партньорска среща по проект The MALL GUIDE

За проекта:

На 3-и и 4-и юли 2017 в Жешов, Полша, се състоя финалната партньорска среща по проект “THE MALL справочник за обучители по чужди езици” (№ 2015-1-DE02-KA204-00238).
Главните теми, които бяха дискутирани по време на срещата, бяха свързани с развитието на проекта, извършените до момента дейности, разработването на различните средства за чуждоезиково обучение и финалния справочник за обучители по чужди езици.

Партньорите по проекта взеха решения за следващите стъпки, които ще предприемат, с цел да изпълнят всички предстоящи задачи по проекта. Една от най-важните теми, които бяха дискутирани, беше за разпространението на проекта и за устойчивостта на проектните резултати и продукти, с цел те да бъдат използвани и в бъдеще  от всички, заинтересувани от чуждоезиковото образование и обучение, дигиталните ресурси и други.

Понеделник, 10 Юли 2017 19:15