ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПРОЕКТА

ИмеTHE MALL справочник за преподаватели по чужди езици
Координатор: Iberika Education Group gGmbH (Германия) 

Партньори: Полша, България, Гърция, Великобритания

Продължителност: 24 месеца
Финансираща програма: Еразъм +

В рамките на проект „THE MALL GUIDE“ се проведоха две партньорски срещи.

За проекта:

ПАРТНЬОРСКИ СРЕЩИ

Проект „THE MALL справочник за обучители по чужди езици“№ 2015-1-DE02-KA204-00238

Берлин, Германия

Първата партньорска среща по проекта се проведе на 15-16 Октомври 2015 в Берлин, Германия. Партньорите бяха запознати с основната проектна концепция, както и с целите и резултатите на проекта. Участниците в срещата дискутираха в детайли разработването на интелектуалните продукти, по-специално първите три. Бяха създадени работни планове за изготвянето на продуктите. На срещата бяха разпределени отговорностите и задачите на всеки партньор.

Атина, Гърция

Втората партньорска среща по проект Mall Guide се състоя на 13 и 14 април 2016 в Атина, Гърция. На нея взеха участие представители на всички партньорски организации. На събитието беше дискутирана финалната версия на онлайн каталога, която съдържа интерактивни обучителни ресурси. Партньорите също обсъдиха развитието на методологическия и техническия анализ на ресурсите и изясниха някои аспекти от тези дейности. Последната тема за дискусия беше създаването на 5 примера за приложение на ресурсите в обучения по чужди езици. Партньорите създадоха първоначална версия на работен план по тази дейност.

София, България

На 28 и 29 септември 2016 в София, България беше проведена третата партньорска среща по проекта. На събитието присъстваха представители на всички партньорски организации. Основните теми, които бяха обсъдени, бяха разработването на интелектуалните продукти и планирането на бъдещите дейности по проекта. Първата част от срещата беше посветена на дискусии относно качеството на онлайн каталога и методологическия и технически анализи на 100 обучителни ресурса. Беше представен и Онлайн наръчника за езикови обучители, а партньорите се съгласиха да включат допълнителни функции в него (като Речник), за да го направят по-удобен за ползване. Обсъжданията бяха последвани от представяне на резултатите от националното прилагане и тестване на инструментите в реална обучителна среда.

По време на втората част от срещата бяха планирани бъдещите дейности по проекта - разработването на 5 нови инструмента MALL и организирането и отчитането на първия кръг от мултиплициращи събития.

Хемел Хемпстед, Великобритания

Четвъртата партньорска среща беше организирана от Community Action Dacorum в Хемел Хемстед, Великобритания на 16 и 17 февруари 2017. Партньорите имаха шанса да обсъдят общия напредък на проекта и задачите, които бяха изпълнени през периода октомври 2016 - февруари 2017г. Всички партньори се съгласиха, че проектните дейности протичат много добре и партньорството е ефективно в създаването на предвидените интелектуални продукти. Координаторът на проекта представи резултатите от срещата с експерти от финансиращия орган, които са изразили положителното си становище по дейностите по проекта и посъветваха партньорството да продължи добрата работа. Последната част от срещата беше посветена на дискусии относно последния продукт - Онлайн справочник, обединяващ всички резултати, плюс нова секция с интересна практически съвети от преподаватели, полезни линкове и информация за отворени образователни ресурси, приложения и онлайн инструменти.

Окончателната среща на партньорите ще се проведе на 3 и 4 юли 2017г. в гр.Жешов, Полша.

 

Петък, 18 Ноември 2016 14:40