Пет примера за това как ефективно прилагане на средствата на чуждоезичното обучение в клас

Проект „THE MALL справочник за обучители по чужди езици“№ 2015-1-DE02-KA204-00238

В момента партньорите

Проект „THE MALL справочник за обучители по чужди езици“№ 2015-1-DE02-KA204-00238

В днешно време знаем, че няма специфичен начин на учене, но има различни типове учащи и

Страница 2 от 2