logo transparent Intercultural Mediation

Междукултурна медиация: шеста партньорска среща

За проекта:

Днес, 9 април 2021, се проведе шестата среща по проекта.

Основните теми на срещата бяха следните:

- Covid актуализации в страните партньори

- Доклад за оценка на нуждите на целевите групи

- Доклад на екипа за оценка на проекта

Следете сайта ни за още новини!

meeting 9.4.21

Erasmus Co funded BG

Петък, 09 Април 2021 18:33