logo transparent Intercultural Mediation

Междукултурна медиация: пета патньорска среща

За проекта:

Днес, 26 февруари 2021, се проведе петата партньорска среща по проекта.

Основните теми, които дискутирахме, бяха следните:

- Доклади за оценка на проекта

- Консултативна група за работата по проекта

- Доклад на екипа за оценка

Следете сайта ни за още новини!

meeting 26.02.2021png

Erasmus Co funded BG 

Петък, 26 Февруари 2021 18:11