logo transparent Intercultural Mediation

Междукултурна медиация: четвърта партньорска среща

За проекта:

Днес, 15 януари 2021, се проведе четвъртата среща по проекта.

По време на срещата бяха дискутирани следните теми:

- Проектни продукти

- Обратна връзка за дейностите по проекта

- материали за разпространение

- Оценка на проекта

Следете сайта ни за още новини!

 

meeting 15.01.2021png

Erasmus Co funded BG

Петък, 15 Януари 2021 18:00