logo transparent Intercultural Mediation

Междукултирна медиация: трета част на първа партньорска среща

За проекта:

Щастливи сме да съобщим, че третата част на първата среща се проведе днес - 21 декември 2020 г.

Основните теми на срещата бяха:

- Финанси и бюджети

- Основни етапи на бъдещата работа

- Анализ на заинтересованите страни

- Разпространение на резултатите

Следете сайта ни за още новини!

Kick off 21.12.20

Erasmus Co funded BG

Понеделник, 21 Декември 2020 20:38