logo transparent Intercultural Mediation

Междукултурна медиация: втора част на първа партньорска среща

За проекта:

Щастливи сме да съобщим, че втората част на първата среща се проведе днес - 8 декември 2020 г.

Основните теми на срещата бяха:

- Цялостен преглед на проекта
- Развиване на междукултурно разбирателство
- Договаряне на ролите и ключовите задачи
- Финализиране на плана за дейности

Следете сайта ни за още новини!

Kick off 8.12.20

Erasmus Co funded BG

Вторник, 08 Декември 2020 20:33