Cit4VET logoТестовата фаза по проект CIT4VET приключи успешно и партньорите се събраха за своята последна среща на 11 септември 2020. Все още усложнената международна обстановка промени първоначалните планове срещата да бъде проведена в Холандия, като вместо това тя се състоя онлайн.
Въпреки дистанцията, събитието се проведе в обичайната атмосфера на изключителна хармония и разбирателство. Участниците детайлно анализираха обратната връзка от фазата на тестване, по време на която Отвореният онлайн каталог и Насоките бяха разгледани и тествани от ПОО представители и обучители във всички партньорски държави.

За проекта:

Благодарение на техния ценен принос, финалната версия ще бъде адаптирана към специфичните им потребности и подобрена по отношение на потребителския интерфейс, който има за цел да бъде възможно най-интуитивен и атрактивен за потребителите.
Както при всяка друга среща, партньорите обсъдиха и разпространението на резултатите от проекта, организирането на събитията за популяризиране на продуктите, както и стъпките за подготовка на финалния отчет към контролния орган – германската национална агенция.
И накрая, нотка на меланхолия беляза момента на финалните обръщения, по време на които всички партньори с гордост подчертаха успеха на проекта и изказаха своите благодарности за атмосферата на взаимно разбиране, приятелство и професионализъм, които ги съпътстваха още от неговото начало през 2018г.

Erasmus Co funded BG text

 

Четвъртък, 17 Септември 2020 13:42