Cit4VET logoОфициалното тестване на продуктите на CIT4VET в България започна на 25 юни 2020 г. и продължи 6 седмици - до 7 август 2020 г. Онлайн платформата беше тествана от повече от 40 обучители и представители на ПОО, които предоставиха полезна обратна връзка както за силните страни и предимствата на платформата, така и препоръки за нейното подобряване.

Резултатите от проучването показват, че CIT4VET продуктите са високо оценени и добре приети от потребителите. 95,1% от анкетираните смятат, че Онлайн базата данни е увеличила знанията им за съществуващите образователни инструменти и ресурси в областта на междукултурните компетенции. Точно същия процент (95,1%) от потребителите заявиха, че инструментите и информацията, предоставени в продуктите на CIT4VET, ще им помогнат да бъдат по-информирани и компетентни в областта на културата и ще им помогнат да отговорят по-добре на нуждите на културно разнообразни групи обучаеми.

За проекта:

laptop 820274 640

Някои потребители оцениха негативно отделни аспекти на платформата, което е очаквано, като се има предвид, че платформата все още е бета версия. Техните коментари и препоръки ще бъдат взети предвид в процеса на финализиране на продукта.
Получените отзиви и заключения от пилотното тестване на платформата CIT4VET сред обучители и представители на ПОО сектора в България със сигурност показват, че продуктите са приети много добре и от двете целеви групи. 100% от потребителите заявиха, че ще използват продуктите на CIT4VET в бъдещата си работа, 97,6% ще препоръчат продуктите CIT4VET на колеги и приятели, които работят в мултикултурна среда, а 95,1% са много доволни от общото качество на всички продукти.

tablet 1632909 640

Болщинствоото от тествалите заявиха, че темата за междукултурното образование и умения все още не е широко разпространена и застъпена в българската образователна система, така че много ценят възможността да тестват и използват продуктите на CIT4VET в бъдещата си работа.
Всички анкетирани заявиха, че в бъдеще ще използват платформата и ще я препоръчат на други колеги, което е ясен знак, че продуктите имат необходимото високо качество.
По отношение на подобренията, повечето от отзивите се отнасят до функционалността, дизайна и навигацията в платформата. Някои потребители предложиха в бъдеще да се добавят още материали, както и платформата да се предлага на повече езици.

Erasmus Co funded BG text

Петък, 14 Август 2020 13:42