ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПРОЕКТА

Име: CIT4VET – Отворен онлайн каталог с методи за подобряване на междукултурните умения в сферата на професионалното образование и обучение
Партньори: Междукултурни компетенции

Продължителност: 01.10.2018 – 30.09.2020
Финансираща програма: ЕРАЗЪМ+

Официален старт на проект CIT4VET

За проекта:

Междукултурните компетенции в днешната реалност са основна ключова компетентност, също поради значителния растеж на миграцията и движението на индивидите в различните страни. Независимо от това, развитието на междукултурната компетентност все още не е разпространено в ключовите образователни пътища. Това се отнася най-вече за сектора на професионалното образование и обучение (ПОО) и по-специално обучителите в сферата на ПОО.

CIT4VET – Отворен онлайн каталог с методи за подобряване на междукултурните умения в сферата на професионалното образование и обучение - адресира необходимостта от междукултурни компетенции в сферата на ПОО. Проектът се осъществява от консорциум от партньори от България, Германия, Ирландия, Италия, Холандия и Полша и цели да спомогне за подобряване и увеличаване на способността на обучителите на ПОО да предоставят междукултурното обучение чрез предлагане на:

  • онлайн каталог от достъпни междукултурни инструменти, които да се използват при обучения на културно разнообразни групи
  • междукултурни обучителни материали за самостоятелно обучение или за използване в обучения
  • ръководство на потребителя, включващо инструкции за употреба на каталога с речник с полезни термини

 

 

Четвъртък, 31 Януари 2019 11:43