Щастливи сме да обявим, че днес, 13 ноември 2020, се проведе първата среща по проекта.

Основните теми, които бяха дискутирани, бяха:ю

- Представяне на партньорите

- Създаване на

Неделя, 01 Ноември 2020 13:21

Междукултурна медиация

Описание:

Целта на проекта е да създаде, популяризира и тества в 5 страни партньори нов стандарт за професионална роля на междукултурния посредник.
Подцели:
- улесняване на

Страница 2 от 2