Понеделник, 16 Март 2020 15:52

CIT4VET – обучителни модули (Част 2)

Модул 3 - Въздействието на културата върху професионалното образование и обучение

workplace 1245776 1280През последните две десетилетия

Понеделник, 09 Март 2020 15:36

CIT4VET – обучителни модули

Модул 1 – Какво е култура?

holi 2416686 1280Целта на този модул е да изследва концепцията

Онлайн база данни с междукултурни инструменти като отворен образователен ресурс

Базата данни е колекция от междукултурни инструменти, които да се използват от обучители в сферата на

Първата версия на базата данни с инструменти за интеркултурно обучение беше финализирана през април 2019 г. и беше последвана от корекция и подобрения въз основа