Петък, 24 Януари 2020 08:27

Трета CIT4VET партньорска среща

На 17 и 18 януари 2020 г. ние и другите партньори по проекта се срещнахме в Жешов, Полша, за да обсъдим следващите стъпки, които трябва


Именно тази тенденция доведе до създаването на проект CIT4VET – Отворен онлайн каталог с методи за подобряване на междукултурните умения в сферата на професионалното

Понеделник, 01 Април 2019 11:29

CIT4VET Първи стъпки

 

Споделяне на знания
Използвайки своя богат опит в сферата на разработването и прилагането на инструменти за междукултурно учене, партньорите активно работят

Четвъртък, 31 Януари 2019 11:43

Официален старт на проект CIT4VET

Междукултурните компетенции в днешната реалност са основна ключова компетентност, също поради значителния растеж на миграцията и движението на индивидите в различните страни. Независимо от това,

Страница 3 от 3