Събота, 19 Декември 2020 13:24

Междукултурна медиация

Описание:

Целта на проекта е да създаде, популяризира и тества в 5 страни партньори нов стандарт за професионална роля на междукултурния посредник.
Подцели:
- улесняване на