Въпреки това степента, в която междукултурните компетенции са застъпени в образователните системи, варира в различните държави. Много страни все още не са включили междукултурно образование
Четвъртък, 31 Януари 2019 13:11

Официален старт на проект CIT4VET

Център РУНИ има удоволствието да ви съобщи, че е партньор по проект CIT4VET – Отворен онлайн каталог с методи за подобряване на междукултурните умения в