IMG 5546

Дискусиите показаха, че за съжаление междукултурното обучение все още не е приоритет в образователната система

Петък, 25 Септември 2020 11:51

CIT4VET Бюлетин 4

laptop 820274 640

Именно тази тенденция обедини усилията на седем организации от шест европейски държави

Четвъртък, 17 Септември 2020 13:42

Последна среща по проект CIT4VET

Благодарение на техния ценен принос, финалната версия ще бъде адаптирана към специфичните им потребности и подобрена по отношение на потребителския интерфейс, който има за цел

laptop 820274 640

Някои потребители оцениха негативно отделни аспекти на платформата, което е очаквано, като се има

Страница 1 от 3