Днес, 9 април 2021, се проведе шестата среща по проекта.

Основните теми на срещата бяха следните:

- Covid актуализации в страните партньори

- Доклад за оценка на нуждите

Днес, 26 февруари 2021, се проведе петата партньорска среща по проекта.

Основните теми, които дискутирахме, бяха следните:

- Доклади за оценка на проекта

- Консултативна група за работата

Днес, 15 януари 2021, се проведе четвъртата среща по проекта.

По време на срещата бяха дискутирани следните теми:

- Проектни продукти

- Обратна връзка за дейностите по проекта

-

Щастливи сме да съобщим, че третата част на първата среща се проведе днес - 21 декември 2020 г.

Основните теми на срещата бяха:

- Финанси и бюджети

-

Щастливи сме да съобщим, че втората част на първата среща се проведе днес - 8 декември 2020 г.

Основните теми на срещата бяха:

- Цялостен преглед на

Страница 1 от 2