ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПРОЕКТА

ИмеLanguage Interpreter Training as Stepping Stone to Work- Трейнинг за преводачи като стъпка към работа
Координатор: Dacorum CVS (Великобритания)

Партньори: България, Полша, Португалия, Германия

Продължителност: 24 месеца
Финансираща програма: секторна програма „Леонардо да Винчи“, „Трансфер на иновации“, програма „Учене през целия живот“

Language Interpreter Training as Stepping Stone to Work

За проекта:

Обучение на преводачи като първоначална стъпка към работа №2012-1-GB2-LEO05-07809

Мобилността на граждани е основен водещ принцип на Европейския съюз. Една от целите на Съюза е да улесни европейските граждани при упражняването на правото им на свободно движение и пребиваване на територията на съюза, като гарантира лесен достъп до информация, отнасяща се до техните права. Посрещането на езиковите бариери е от основно значение при лесния достъп до информация. Това може да се постигне чрез обучение на езика на приемащата страна, в която пребивава гражданинът, но докато индивидът не постигне достатъчна езикова компетентност и увереност в знанията си, равният достъп до обществени услуги се гарантира от писмени и устни преводи. Именно тук на помощ идват сертифицираните преводачи. Идеята на проекта бе да се трансферира специализиран курс за обучение на преводачи (създаден във Великобритания), който да предостави качествено обучение на специалисти, които да помагат на емигранти в страните, в които се реализира проектът.

Събота, 19 Декември 2015 20:46