Събота, 19 Декември 2015 20:46

Language Interpreter Training as Stepping Stone to Work

Обучение на преводачи като първоначална стъпка към работа №2012-1-GB2-LEO05-07809

Мобилността на граждани е основен водещ принцип на Европейския съюз. Една от целите на Съюза е да