ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПРОЕКТА

Име: Развиване на умения за подобряване на социалното включване чрез преводачески техники и културна медиация
Координатор: Dacorum CVS (Великобритания)

Партньори: България, Швеция, Италия, Гърция, Германия

Продължителност: 24 месеца: ноември 2017- октомври 2019
Номер на проекта: 2017-1-UK01-KA202-036841
Финансираща програма: Еразъм+, Ключова дейност 2: Сътрудничество за иновации и обмен на добри практики; Стратегически партньорства в областта на професионалното образование

Второ събитие за разпространение на резултати по проект SMIIM

За проекта:

Второто събитие за разпространение на резултатите в рамките на проект SMIIM беше организирано в град Долна Митрополия на 2 септември 2019 г. На него присъстваха 23 местни участници (представители на НПО; образователни институции; културни медиатори, преводачи, заинтересовани граждани).

Избрахме участници от града, както и от околните градове и села. Причината за нашия избор беше, че в северната централна част на България има концентрация на представители на пряката целева група - бежанци, мигранти, етнически малцинства и др., А властите и организациите там изпитват огромни затруднения при работа с тези целеви групи. Проектът SMIIM и неговите продукти биха били много полезни за населението в тази област.

Събитието беше открито от управителя на Център РУНИ г-жа Румяна Шаламанова. Встъпителната сесия беше посветена на представянето на Център РУНИ и другите организации, които формират партньорството по проекта. Акцент беше поставен и върху представянето на предшественика на проекта SMIIM - проект LITSSW и резултатите, постигнати по време на неговото изпълнение.

След това последва представянето на проекта SMIIM. Темите на презентацията бяха: идея и цели; предвидени дейности; кратко представяне на постигнатите и създадени до момента основни резултати от проекта.

Събитието продължи с представяне на резултатите в рамките на първия интелектуален продукт, а именно Цялостното проучване на съвременната миграционна ситуация в ЕС и предлагането и търсенето на специализирани преводачески услуги и културно посредничество на мигранти и бежанци. Участниците бяха много заинтересовани от изпълнението на проучването и събраната информация и заключения. Много от тях споделиха, че са изненадани да чуят, че във всички страни партньори има трудности и проблеми, свързани с предоставянето на услуги за устен и посреднически превод за мигранти и бежанци. Докладът беше обсъден много ентусиазирано от участниците в събитието.

Следващите сесии бяха посветени на представянето на основните продукти на проекта - IO2 Онлайн платформа за обучение; IO4 База данни с помощни материали и IO6 Система за значки. Платформата и значките бяха представени с помощта на семинар, по време на който всички участници бяха запознати с платформата и процеса на получаване на значки.

Демонстрирахме и някои видеоклипаот платформата, както и видеото, направено по време на обучението в Палермо през 2018 година.

Събитието бе закрито след провеждане на сесия за оценка и бе последвано от неофициални разговори.

Общото ниво на удовлетвореност на участниците в събитието беше положително. Най-харесваните елементи от проекта SMIIM бяха онлайн платформата и възможността за получаване на значки. Всички участници изразиха своята благодарност за поканата да станат част от събитието и да получат полезна информация за продуктите от проекта. Те казаха, че в момента в България няма много подобни инициативи и обещаха да разпространяват новините сред кръга си от лични и професионални контакти.

Участниците посочиха, че са доволни от качеството на материалите, разработени в рамките на проекта.

Четвъртък, 05 Септември 2019 15:02