ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПРОЕКТА

Име: Развиване на умения за подобряване на социалното включване чрез преводачески техники и културна медиация
Координатор: Dacorum CVS (Великобритания)

Партньори: България, Швеция, Италия, Гърция, Германия

Продължителност: 24 месеца: ноември 2017- октомври 2019
Номер на проекта: 2017-1-UK01-KA202-036841
Финансираща програма: Еразъм+, Ключова дейност 2: Сътрудничество за иновации и обмен на добри практики; Стратегически партньорства в областта на професионалното образование

Първо събитие за разпространение на резултати по проект SMIIM

За проекта:

На 14 декември 2018 г. В София, България Център РУНИ организира първото събитие за разпространение на резултати в рамките на проект SMIIM. На събитието присъстваха 22 участници (представители на НПО; образователни институции; медиатори, устни преводачи, заинтересовани граждани).

Събитието беше открито с приветствена сесия от управителя на Център РУНИ г-жа Румяна Шаламанова. Встъпителната сесия беше посветена на представянето на Център РУНИ и другите организации, които формират партньорството по проекта. Акцент беше поставен и върху представянето на предшественика на проекта SMIIM - проект LITSSW и резултатите, постигнати по време на неговото изпълнение.

След това последва представянето на проекта SMIIM. Темите на презентацията бяха: идея и цели; планирани дейности; кратко представяне на постигнатите и създадени до момента основни резултати от проекта.

Събитието продължи с представяне на резултатите в рамките на първия интелектуален продукт, а именно Цялостното проучване на съвременната миграционна ситуация в ЕС и предлагането и търсенето на специализирани преводачески услуги и културно посредничество на мигранти и бежанци. Участниците бяха много заинтересовани от изпълнението на проучването и събраната информация и заключения. Много от тях споделиха, че са изненадани да чуят, че във всички страни партньори има трудности и проблеми, свързани с предоставянето на услуги за устен и посреднически превод за мигранти и бежанци. Докладът беше обсъден много ентусиазирано от участниците в събитието.

Следващата сесия беше посветена на въпроси и отговори и дискусии. Основните дискусии бяха посветени на настоящата национална ситуация по отношение на предоставянето на специализирани преводачески услуги и културно посредничество - разликата между теоретичната ситуация и реалността - добрите практики; лоши преживявания; следващи стъпки; Участниците бяха много нетърпеливи да споделят мнение и да разговарят помежду си.

Събитието бе закрито след сесията за оценка и бе последвано от неофициални разговори.

Общото мнение беше, че проектът е много добър и трябва да се правят повече инициативи. Всички участници изразиха своята благодарност за поканата да станат част от събитието и да получат полезна информация за продуктите от проекта. Те казаха, че в момента в България няма много подобни инициативи и обещаха да разпространяват новините сред кръга си от лични и професионални контакти.

Сряда, 19 Декември 2018 14:29