ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПРОЕКТА

ИмеBEVIN - валидация и сертифициране на неформалното и информалното образование
Координатор: Centre for Education and Enterpreneurship Support (Полша)

Партньори: България, Испания, Италия, Латвия

Продължителност: 24 месеца
Финансираща програма: Еразъм +

В резултат от дейностите по проект „Bevin“ №2015-1-PL01-KA204-016557, финансиран по програма Еразъм +

За проекта:

 Създаване на база данни с инструменти за валидация на умения

“BEVIN- База данни с ефективни инструменти за валидация на неформално и информално учене” 2015-1-PL01-KA204-016557

В резултат от дейностите по проект „Bevin“ №2015-1-PL01-KA204-016557, финансиран по програма Еразъм + , Ключова дейност 2 беше създадена база данни с инструменти за валидиране на умения и компетенции придобити от неформалното и информално образование. Всеки партньор по проекта имаше за задача да събере по 70 инструмента. Базата данни съдържа следната информация: име на инструмента; описание; вид образование (неформално/информално);  вид на инструмента; популярност; ключови думи; налични езикови версии; линк и целева група.

Как протече събирането на инструменти за валидация в държавите партньори:

  • В Полша екипът на The Center for Education and Entrepreneurship Support (CWEP) успя да събере необходимия брой инструменти за валидация. Събраните инструменти са в сферата на: култура; образование; наука; чужди езици; финанси; данъци и счетоводство; водене на преговори; „меки умения“;
  • В Испания в тясно сътрудничество с останалите партньори по проекта, Sea Teach изигра важна роля в процеса на проучване и събиране на инструменти – те съдействаха на всеки партньор за намиране на най-подходящите локации, от където да се извади информация за качествени инструменти. Sea teach беше водещ партньор в работата по интелектуален продукт 1: База данни с ефективни и инструменти за валидиране на компетенции от неформално и информално образование. Част от техните задачи бяха разработването на структуриран план за проучване и съдействие на всеки партньор в търсенето на подходящи инструменти за валидиране.
  • В Италия организацията Vol.To събра и оцени 70 инструмента от Италия, Франция, Холандия, Малта и Люксембург. В процеса на проучване участваха и местни експерти. Vol.To използва софтуера за търсене в различни бази данни с ключови думи, разработен CWEP. Събирането на методи за валидиране на умения придобити от неформално и информално образование в петте държави представляваше дълъг и труден процес, но крайният резултат си заслужаваше усилията. Бяха събрани много разнообразни инструменти, като основните видове са тези за „тестване и оценка“.
  • В България Център РУНИ работи активно по проучването и събирането на 70-те инструмента за валидиране на умения, придобити при неформално и информално образование. Базата съдържа инструменти от България, Румъния, Гърция, Кипър, Хърватска и Унгария. Темите са разнообразни: ИТ сфера; спорт; „меки умения“; полагане на грижи за стари или болни хора; селско стопанство; туризъм; мениджмънт и финанси; предприемачество; екология и т.н. Проучването и събирането на инструментите беше голямо предизвикателство и отне много време и ресурси.  Основната причина за това, е че въпросът с валидирането на умения придобити от неформално и информално образование е относително нов за България и съответно все още не е регулиран по никакъв начин. Няма и ясни дефиниции за процеса на валидиране.
  • В Латвия организацията BEFO изпълниха тази задача, използвайки няколко езика, за да намерят най-актуалните и най-надеждни и разнообразни инструменти. Екипът на организацията е мултикултурен и всички говорят чужди езици. Колекцията от 70 инструмента за валидация покрива различни сфери: ИКТ, а по-специално безопасност при работа; основни дигитални умения; специфични професионални умения в сферата на инженерството, екологично селско стопанство.

 

Петък, 18 Ноември 2016 14:36