ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПРОЕКТА

ИмеBEVIN - валидация и сертифициране на неформалното и информалното образование
Координатор: Centre for Education and Enterpreneurship Support (Полша)

Партньори: България, Испания, Италия, Латвия

Продължителност: 24 месеца
Финансираща програма: Еразъм +

Какво се случва по проект  „Bevin“ № 2015-1-PL01-KA204-016557, финансиран по програма Еразъм + ,  Ключова дейност 2

За проекта:

 

Какво се случва по проект  BEVIN

“BEVIN- База данни с ефективни инструменти за валидация на неформално и информално учене” 2015-1-PL01-KA204-016557

След успешното стартиране на проекта се проведоха следните дейности:

Първа партньорска среща по проект BEVIN – „База данни от Ефективни възможности в областта на Валидацията на Информалното и Неформалното образование“ се проведе в град Жешов, Полша  на 9 и 10 декември 2015. На срещата се обсъждаха въпроси, свързани с планиране на заложените предстоящи дейности.

Втората  партньорска среща по проекта се проведе в Торино, Италия на 30 и 31 май.  Домакин на събитието беше Volontariato Torino. Основен акцент в дневния ред бяха националните презентации на свършената до момента работа както и информация за процеса на проучване и събиране на инструменти за базата данни във всяка държава партньор. Всеки партньор представи работата, която е свършил на местно ниво в своята държава. Беше обърнато внимание на факта, че в по-малките държави е много трудно да се намери информация относно съществуващи инструменти за валидация.

На срещата беше представен и методът Delphi, който ще бъде приложен при разработването на резултатите от проекта. Финалната част на срещата беше посветена на представянето на иновативната система за проектен мениджмънт, използвана в проект BEVIN - AdminProject, както и на инструкции за употреба.

 

Петък, 18 Ноември 2016 14:34