ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПРОЕКТА

ИмеBEVIN - валидация и сертифициране на неформалното и информалното образование
Координатор: Centre for Education and Enterpreneurship Support (Полша)

Партньори: България, Испания, Италия, Латвия

Продължителност: 24 месеца
Финансираща програма: Еразъм +

Център Руни продължава работата си по проект BEVIN

За проекта:

Център Руни продължава работата си по проект BEVIN (база данни от Ефективни възможности в областта на валидацията на  неформалното и информалното образование), с номер 2015-1-PL01-KA204-016557, финансиран по програма Еразъм + / КД2.

Партньорите вече изготвиха базовите документи за работата по проекта и започнаха дейностите във връзка с първия интелектуален продукт.

Основната цел на проекта е да разшири признаването на компетенциите на възрастните, придобити чрез неформално и информално обучение.  Партньорството ще постигне главната си цел чрез реализацията на следните под-цели: разработване на база данни, съдържаща ефективни инструменти за валидация на неформалното и информалното образование;
и създаване на анализатор за тенденциите при валидация на възможностите.

 

 

Четвъртък, 21 Януари 2016 12:03