Създаване на база данни с инструменти за валидация на умения

“BEVIN- База данни с ефективни инструменти за валидация на неформално и информално учене” 2015-1-PL01-KA204-016557

В резултат от

 

Какво се случва по проект  BEVIN

“BEVIN- База данни с ефективни инструменти за валидация на неформално и информално учене” 2015-1-PL01-KA204-016557

След успешното стартиране на проекта се проведоха

Публикувани са нови Насоки за валидация на неформалното и информално обучение. Екипът по проект BEVIN проучва новостите.

“BEVIN- База данни с ефективни инструменти за валидация на

Център Руни продължава работата си по проект BEVIN (база данни от Ефективни възможности в областта на валидацията на  неформалното и информалното образование), с номер 2015-1-PL01-KA204-016557,

ЗА ПРОЕКТА

“BEVIN- База данни с ефективни инструменти за валидация на неформално и информално учене” 2015-1-PL01-KA204-016557

BEVIN е иновативен европейски проект, който има за основна цел да