medilingua

2013-1-PL1-LEO05-37769

Проектът се финансира по секторна програма Леонардо да Винчи, Трансфер на иновации, на програма Учене през целия живот. Дейностите по него се реализират в България, Полша, Португалия, Германия и Великобритания. Проектът стартира официално на 01.01.2014 и ще продължи 24 месеца.

MEDILINGUA - Подобряване на професионалните чуждоезикови компетенции на парамедиците

За проекта:

Конкретната причина за провеждането на този проект е липсата на нужните професионални чуждоезикови компетенции на парамедиците (според Оксфорд речник:” хора обучени да осъществяват медицинска дейност, по-специално спешна първа помощ, които не са напълно квалифицирани лекари”). В партньорските страни образователните системи не включват специализирано обучение по английски за парамедици. Така парамедиците, които са завършили училище не могат да общуват на друг език освен родния си когато изпълняват професионалните си задължения. Все пак те имат най-малко ниво A2/ B1 по общ английски след завършване на задължителното образование. При спешни случаи, в които жертвите са чужденци, ефективната комуникация може да спаси живот. Също така липсата на тези специфични езикови умения при парамедиците е пречка за тях да работят в чужбина.

Цели на проекта:

•    да увеличи възможностите за намиране на работа и професионалната мобилност на парамедиците чрез подобряване на техните професионални чуждоезикови компетенции
•    Да се разработи иновативна мултимедийна обучителна платформа
•    Да се предостави атрактивно обучение по ПОО
Основните резултати от проекта ще бъдат тествана мултимедийна платформа, която ще може да бъде използвана безплатно от голям брой хора и мултимедийни обучителни материали (включително т.нар. „podcasts” по професионално-ориентирано езиково обучение).

Вторник, 15 Април 2014 15:20