medilingua.logo.bg

2013-1-PL1-LEO05-37769

Успешно продължават дейностите по проект MEDILINGUA. В момента проектът е във фазата на проучване, която има за цел да открие най-често срещаните застрашаващи здравето ситуации в партньорските страни при възрастни, деца, бебета, бременни жени и хора в напреднала възраст. 

MEDILINGUA - Подобряване на професионалните чуждоезикови компетенции на парамедиците

За проекта:

Също така то има за цел да покаже кои са най-често използваните мобилни устройства сред целевата група. Проучването ще се осъществи в два етапа- първоначално проучванe и количествено проучване. За целите на последното Университетът в Жешов изработи въпросник, който беше преведен на всички партньорски езици. Той ще бъде попълнен от 88 парамедици от област София.

Проучването се очаква да приключи преди следващата партньорска среща в Берлин, а Университетът в Жешов отговаря за създаването на общ отчет, който ще обобщава резултатите от проучването в различните страни.

Сряда, 07 Май 2014 08:28