ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПРОЕКТА

ИмеMEDILINGUA - английски за парамедици
Координатор: Danmar Computers (Полша)

Партньори: България, Полша, Португалия, Германия, Великобритания

Продължителност: 12 месеца
Финансираща програма: секторна програма „Леонардо да Винчи“, „Трансфер на иновации“, програма „Учене през целия живот“

MEDILINGUA - английски за парамедици

За проекта:

MEDILINGUA - Подобряване на професионалните езикови компетенции на парамедиците №2013-1-PL1-LEO05-37769

Проект MEDILINGUA (2013-1-PL1-LEO05-37769) се финансира по секторна програма Леонардо да Винчи, Трансфер на иновации, на програма Учене през целия живот. Дейностите по него се реализираха в България, Полша, Португалия, Германия и Великобритания. Проектът стартира официално на 01.01.2014 с продължителност 24 месеца.

Конкретната причина за изпълнението на този проект бе липсата на нужните професионални чуждоезикови компетенции на парамедиците (според Оксфорд речник:” хора обучени да осъществяват медицинска дейност, по-специално спешна първа помощ, които не са напълно квалифицирани лекари”).

Цели:

  • да увеличи възможностите за намиране на работа и професионалната мобилност на парамедиците чрез подобряване на техните професионални чуждоезикови компетенции
  • да разработи иновативна мултимедийна обучителна платформа. Достъп до платформата можете да получите на адрес: http://lms.e-medilingua.eu/
  • да предостави атрактивно обучение по ПОО

Основен резултат от проекта беше мултимедийна платформа, която е достъпна безплатно от голям брой хора, както и мултимедийни обучителни материали (включително т.нар. „podcasts” по професионално-ориентирано езиково обучение).

Използвайки „podcasting” технологията под формата на платформа, проект MEDILINGUA има за цел да повиши чуждоезиковите познания на парамедиците в партньорските страни чрез разработването на курс по общуване на английски език за парамедици. Той ще бъде насочен към най-често срещаните спешни случаи в работата на парамедиците с възрастни, деца, бебета, бременни жени и хора в напреднала възраст.

По този начин професионалните компетенции на парамедиците в партньорските страни ще бъдат повишени като едновременно с това техните езикови знания и способността им да спасяват животи ще бъдат подобрени.

Събота, 19 Декември 2015 20:39