Представяме на Вашето внимание втория бюлетин по проекта, съдържащ информация за втората партньорска среща, резултатите от проучването и бъдещите дейности по проекта- трансфера на “podcasting”

Първият обучителен урок от платформата беше изработен и след това тестван от парамедици в различните партньорски държави като резултатите от неговото тестване бяха много позитивни.

Вторият обучителен урок от платформата беше изработен, а в момента немският партньор работи върху създаването на останалите уроци . Третата партньорска среща по проекта се

Предстои етапът на тестване, в който ще се включат 25 парамедици от България, Германия и Португалия и 50 парамедици от Полша. Целта на тестването ще

В момента се провежда тестването на платформата във всички партньорски държави, а то е от ключово значение за разработването на LMS платформата. Началната среща на