На него присъстваха  парамедици, които работят в различни центрове за спешна медицинска помощ в страната. Участниците бяха запознати със същността на програма „Учене през целия

Присъстващите на срещата местни парамедици, медицински сестри и други служители в системата на спешната медицинска помощ:
•    ще бъдат запознати с платформата и с целите

Присъстващите на националния семинар местни парамедици, медицински сестри и други служители в системата на спешната медицинска помощ:

•    ще разберат как да използват и тестват мултифункционалната

Присъстващите на националния семинар местни парамедици ще бъдат:
•    подробно запознати със същността и целите на проекта, дейностите по него и реализираните резултати
•    ще

На него присъстваха квалифицирани парамедици, които работят в различни центрове за спешна медицинска помощ в страната. Представителите на Център Руни представиха проекта, неговите дейности и

Страница 3 от 3