Присъстващите на националния семинар местни парамедици ще бъдат:
•    подробно запознати със същността и целите на проекта, дейностите по него и реализираните резултати
•    ще

Представяме на Вашето внимание втория бюлетин по проекта, съдържащ информация за втората партньорска среща, резултатите от проучването и бъдещите дейности по проекта- трансфера на “podcasting”

Също така то има за цел да покаже кои са най-често използваните мобилни устройства сред целевата група. Проучването ще се осъществи в два етапа- първоначално

Конкретната причина за провеждането на този проект е липсата на нужните професионални чуждоезикови компетенции на парамедиците (според Оксфорд речник:” хора обучени да осъществяват медицинска дейност,

Страница 11 от 11