В днешно време, на територията на Европейския съюз се говорят 23 официални езика, но освен тях се срещат още над 60 езика и диалекта, употребявани

Понеделник, 28 Август 2017 16:07

Финален наръчник


В момента партньорите по проекта работят по завършването на Финалния наръчник. Основен лидер на тази дейност е Danmar Computers, но всички останали организации допринасят


Четвъртата партньорска среща по проекта се състоя на 16-17 февруари 2017 в Хемел Хемпстед, Великобритания. В събитието участваха представители на всички партньорски организации. Фокусът


Следващата стъпка от проекта беше създаването на 5 нови онлайн инструмента за чуждоезиково обучение, които могат да се използват директно от преподавателите. Координатор на

На 3-и и 4-и юли 2017 в Жешов, Полша, се състоя финалната партньорска среща по проект “THE MALL справочник за обучители по чужди езици” (№