На 14 декември 2018 г. В София, България Център РУНИ организира първото събитие за разпространение на резултати в рамките на проект SMIIM. На събитието присъстваха

В днешно време, на територията на Европейския съюз се говорят 23 официални езика, но освен тях се срещат още над 60 езика и диалекта, употребявани

Понеделник, 28 Август 2017 16:07

Финален наръчник


В момента партньорите по проекта работят по завършването на Финалния наръчник. Основен лидер на тази дейност е Danmar Computers, но всички останали организации допринасят


Четвъртата партньорска среща по проекта се състоя на 16-17 февруари 2017 в Хемел Хемпстед, Великобритания. В събитието участваха представители на всички партньорски организации. Фокусът


Следващата стъпка от проекта беше създаването на 5 нови онлайн инструмента за чуждоезиково обучение, които могат да се използват директно от преподавателите. Координатор на