Вторият обучителен урок от платформата беше изработен, а в момента немският партньор работи върху създаването на останалите уроци . Третата партньорска среща по проекта се

Първият обучителен урок от платформата беше изработен и след това тестван от парамедици в различните партньорски държави като резултатите от неговото тестване бяха много позитивни.

На него присъстваха квалифицирани парамедици, които работят в различни центрове за спешна медицинска помощ в страната. Представителите на Център Руни представиха проекта, неговите дейности и

Присъстващите на националния семинар местни парамедици ще бъдат:
•    подробно запознати със същността и целите на проекта, дейностите по него и реализираните резултати
•    ще

Представяме на Вашето внимание втория бюлетин по проекта, съдържащ информация за втората партньорска среща, резултатите от проучването и бъдещите дейности по проекта- трансфера на “podcasting”