В момента се провежда тестването на платформата във всички партньорски държави, а то е от ключово значение за разработването на LMS платформата. Началната среща на

Присъстващите на националния семинар местни парамедици, медицински сестри и други служители в системата на спешната медицинска помощ:

•    ще разберат как да използват и тестват мултифункционалната

Предстои етапът на тестване, в който ще се включат 25 парамедици от България, Германия и Португалия и 50 парамедици от Полша. Целта на тестването ще

На него присъстваха  парамедици, които работят в различни центрове за спешна медицинска помощ в страната. Участниците бяха запознати със същността на програма „Учене през целия

Присъстващите на националния семинар местни парамедици:
•    ще бъдат подробно запознати със същността и целите на проекта, дейностите по него и реализираните резултати
•    ще