ЗА ПРОЕКТА

“BEVIN- База данни с ефективни инструменти за валидация на неформално и информално учене” 2015-1-PL01-KA204-016557

BEVIN е иновативен европейски проект, който има за основна цел да

Събота, 19 Декември 2015 20:46

Language Interpreter Training as Stepping Stone to Work

Обучение на преводачи като първоначална стъпка към работа №2012-1-GB2-LEO05-07809

Мобилността на граждани е основен водещ принцип на Европейския съюз. Една от целите на Съюза е да

Събота, 19 Декември 2015 20:39

MEDILINGUA - английски за парамедици

MEDILINGUA - Подобряване на професионалните езикови компетенции на парамедиците №2013-1-PL1-LEO05-37769

Проект MEDILINGUA (2013-1-PL1-LEO05-37769) се финансира по секторна програма Леонардо да Винчи, Трансфер на иновации, на програма

Използването на логиката в образованието за възрастни

LOGIC №2011-1-FR1-LEO04-24203

ЗА ПРОЕКТА

Проектът LOGIC има за цел обмен на информация относно използването на логиката в сферата на образованието

Присъстващите на срещата местни парамедици, медицински сестри и други служители в системата на спешната медицинска помощ:
•    ще бъдат запознати с платформата и с целите