На него присъстваха  парамедици, които работят в различни центрове за спешна медицинска помощ в страната. Участниците бяха запознати със същността на програма „Учене през целия

Присъстващите на националния семинар местни парамедици:
•    ще бъдат подробно запознати със същността и целите на проекта, дейностите по него и реализираните резултати
•    ще

Вторият обучителен урок от платформата беше изработен, а в момента немският партньор работи върху създаването на останалите уроци . Третата партньорска среща по проекта се

Първият обучителен урок от платформата беше изработен и след това тестван от парамедици в различните партньорски държави като резултатите от неговото тестване бяха много позитивни.

На него присъстваха квалифицирани парамедици, които работят в различни центрове за спешна медицинска помощ в страната. Представителите на Център Руни представиха проекта, неговите дейности и