Събота, 19 Декември 2015 20:39

MEDILINGUA - английски за парамедици

MEDILINGUA - Подобряване на професионалните езикови компетенции на парамедиците №2013-1-PL1-LEO05-37769

Проект MEDILINGUA (2013-1-PL1-LEO05-37769) се финансира по секторна програма Леонардо да Винчи, Трансфер на иновации, на програма

Използването на логиката в образованието за възрастни

LOGIC №2011-1-FR1-LEO04-24203

ЗА ПРОЕКТА

Проектът LOGIC има за цел обмен на информация относно използването на логиката в сферата на образованието

Присъстващите на срещата местни парамедици, медицински сестри и други служители в системата на спешната медицинска помощ:
•    ще бъдат запознати с платформата и с целите

В момента се провежда тестването на платформата във всички партньорски държави, а то е от ключово значение за разработването на LMS платформата. Началната среща на

Присъстващите на националния семинар местни парамедици, медицински сестри и други служители в системата на спешната медицинска помощ:

•    ще разберат как да използват и тестват мултифункционалната