Център Руни продължава работата си по проект BEVIN (база данни от Ефективни възможности в областта на валидацията на  неформалното и информалното образование), с номер 2015-1-PL01-KA204-016557,

Проект „THE MALL справочник за обучители по чужди езици“№ 2015-1-DE02-KA204-00238

В днешно време знаем, че няма специфичен начин на учене, но има различни типове учащи и

ЗА ПРОЕКТА

“BEVIN- База данни с ефективни инструменти за валидация на неформално и информално учене” 2015-1-PL01-KA204-016557

BEVIN е иновативен европейски проект, който има за основна цел да

Събота, 19 Декември 2015 20:46

Language Interpreter Training as Stepping Stone to Work

Обучение на преводачи като първоначална стъпка към работа №2012-1-GB2-LEO05-07809

Мобилността на граждани е основен водещ принцип на Европейския съюз. Една от целите на Съюза е да

Събота, 19 Декември 2015 20:39

MEDILINGUA - английски за парамедици

MEDILINGUA - Подобряване на професионалните езикови компетенции на парамедиците №2013-1-PL1-LEO05-37769

Проект MEDILINGUA (2013-1-PL1-LEO05-37769) се финансира по секторна програма Леонардо да Винчи, Трансфер на иновации, на програма