ПАРТНЬОРСКИ СРЕЩИ

Проект „THE MALL справочник за обучители по чужди езици“№ 2015-1-DE02-KA204-00238

Берлин, Германия

Първата партньорска среща по проекта се проведе на 15-16 Октомври 2015 в Берлин, Германия.

 Създаване на база данни с инструменти за валидация на умения

“BEVIN- База данни с ефективни инструменти за валидация на неформално и информално учене” 2015-1-PL01-KA204-016557

В резултат от

 

Какво се случва по проект  BEVIN

“BEVIN- База данни с ефективни инструменти за валидация на неформално и информално учене” 2015-1-PL01-KA204-016557

След успешното стартиране на проекта се проведоха

Пет примера за това как ефективно прилагане на средствата на чуждоезичното обучение в клас

Проект „THE MALL справочник за обучители по чужди езици“№ 2015-1-DE02-KA204-00238

В момента партньорите

Публикувани са нови Насоки за валидация на неформалното и информално обучение. Екипът по проект BEVIN проучва новостите.

“BEVIN- База данни с ефективни инструменти за валидация на