ИНФОРМАЦИЯ ЗА ОБУЧЕНИЕТО

Име: Обучения по меки умения
Продължителност:
Място на провеждане:

Максимален брой курсисти:
Преподаватели: 

Обучения по меки умения

За проекта:

Какво са меките умения

Съществува аксиома в бизнес средите, която гласи, че благодарение на твърдите умения човек ще получи интервю за работа, но меките умения ще му гарантират мястото. Меките умения са качества, личностни черти и социални умения, които всеки притежава в различна степен. Образователен център РУНИ предлага неформални обучителни курсове по меки умения. Така наречените меки умения (на английски „soft skills”) са всички онези способности, които помагат на човек да се адаптира правилно в работна, учебна и социална среда, както и уменията за успешна комуникация, работа в екип, разрешаване на конфликти. Способността да очароваш, да се сприятеляваш, да ръководиш екип, да умееш да водиш диалог, да работиш с колеги, да даваш и приемаш градивна критика – всичко това са меките умения. Те са изключително важни за всяко успешно интервю за работа и кариерно развитие, заради което са изключително високо ценени от работодателите.

Защо меките умения са важни

Изграждането на меки умения чрез образователната система у нас почти липсва. Училищата и университетите се занимават с теория и сухи знания, които не са подплатени с достатъчно практически умения. За сметка на това меките умения, знанието как да бъдеш пълноценен член на обществото и да приложиш способностите си на практика, се подценяват. Голяма част от българските кадри се затрудняват да комуникират и работят с хора. Заради всичко това за нас неформалното образование (възпитаващо меки умения) е също толкова важно, колкото и формално.

Нашите курсове по меки умения

Образователен център РУНИ предлага неформални обучителни курсове по меки умения, целящи усвояването на практически знания. Те са гъвкави и съобразени изцяло с желанието на клиента. Според изискванията на поръчителя, предлагаме или всичките четири модула едновременно, или комбинация от тях. Продължителността на курсовете варира от един до пет дни. Тя се определя от изискванията на нашите клиенти. Цената на курсове също се изчислява в зависимост от времето за провеждане и броя на модулите. Обученията са приложими както за младежи, така и за възрастни. Те са предназначени и за извънкласно училищно занимание, и за фирмено развитие и обучение. Център РУНИ може да предложи учебна база, където да бъдат проведени заниманията, но и нашите преподаватели могат да направят изнесени обучения на посочено от клиентите място.

Нашите модули по меки умения

Образователен център РУНИ предлага четири модула за обучение по меки умения. Възможни са концентрирани обучения по един, два, три или четири модула.

Работа в екип

Курсът е важен, защото съвременните условия на обучение и труд са свързани със съвместна, екипна работа. За да може човек да има максимална полза от тази среда, е важно да знае как да работи с околните, каква е разликата между екип и група, кой екип работи най-добре и как трябва да се създаде един екип. Обучението е изцяло практически насочено, а по време на заниманието се дават много казуси и примерни ситуации, които трябва да се решават.

Решаване на конфликти        

В добре работещия екип конфликтите са ежедневни. Именно там се реализират, раждат и създават идеите. Под конфликт не се разбира само скандална ситуация. Конфликт е всяка ситуация, която пречи на нормалния ход на работа. За съжаление много хора не знаят как да подхождат към подобни ситуации. Целта на обучението е хората да се научат да се справят с проблемите по възможно най-добрият начин.

Комуникативни умения

В този модул може да се работи с всякакви възрастови групи. Целта му е хората, които смятат, че са притеснителни, нямат достатъчно добри презентационни и ораторски умения, да преодолеят това. Друга важна част от обучението е да се научат курсистите да работят в екип, да се изслушват помежду си, да не се прекъсват и да отправят послания един към друг. Обучението обръща внимание и на невербално общуване и езика на тялото. Дават се ценни съвети за деловата комуникация, провеждането на дебати и други.

Лидерски методи и стилове

Идеята на обучението е да се установи какво означава да си добър лидер и мениджър. Започва се с теория и с цялостен анализ на лидерските качества. Следват професионално изготвени и индивидуални тестове за определяне на лидерския подход. Освен това по време на обучението се извършват редица практически упражнения и решаване на казуси.

Понеделник, 21 Декември 2015 01:13