Понеделник, 21 Декември 2015 01:13

Обучения по меки умения

Какво са меките умения

Съществува аксиома в бизнес средите, която гласи, че благодарение на твърдите умения човек ще получи интервю за работа, но меките