ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПРОЕКТА

Име: Планиране, програмиране и подготовка на проектен цикъл и управление на проекти за напреднали. 
Партньори: България, Полша, Португалия, Германия, Великобритания

Продължителност: : 24 месеца
Финансираща програма: Еразъм +

 

Планиране, програмиране и подготовка на проектен цикъл и управление на проекти за напреднали

За проекта:

На 18-и и 19-и февруари 2014, с партньорството на Център „РУНИ“, се проведе иновативен двудневен курс „Планиране, програмиране и подготовка на проектен цикъл и управление на проекти за напреднали. Програма „Еразмус+” 2014-2020”. Курсът беше насочен към управители на институции от сферата на формалното и неформалното образование, ръководители и координатори на проекти, експерти и автори на проекти. Лектор беше Пол Гест (Paul Guest), консултант с повече от 20 години опит в областта на управление, качествено осигуряване и финансова оценка на Европейски проекти, обучител на експерти от Национални агенции.

Петък, 18 Декември 2015 21:12