На 18-и и 19-и февруари 2014, с партньорството на Център „РУНИ“, се проведе иновативен двудневен курс „Планиране, програмиране и подготовка на проектен цикъл