Събота, 19 Декември 2015 20:39

MEDILINGUA - английски за парамедици

MEDILINGUA - Подобряване на професионалните езикови компетенции на парамедиците №2013-1-PL1-LEO05-37769

Проект MEDILINGUA (2013-1-PL1-LEO05-37769) се финансира по секторна програма Леонардо да Винчи, Трансфер на иновации, на програма

Присъстващите на националния семинар местни парамедици:
•    ще бъдат подробно запознати със същността и целите на проекта, дейностите по него и реализираните резултати
•    ще

Конкретната причина за провеждането на този проект е липсата на нужните професионални чуждоезикови компетенции на парамедиците (според Оксфорд речник:” хора обучени да осъществяват медицинска дейност,

Също така то има за цел да покаже кои са най-често използваните мобилни устройства сред целевата група. Проучването ще се осъществи в два етапа- първоначално

Страница 1 от 3